Jadwal & Lokasi Ujian Program Doktor

Ujian Program Doktor (S3) dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 Juni 2017.
Lokasi ujian akan diumumkan kemudian.